• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Ett gott anseende - varumärkets styrka

Nyckeln till ett starkt varumärke och ett gott anseende är att identifiera och tillgodose olika intressenters behov och prioriteringar. Genom en unik analysmetod hittar CFI Group sambanden mellan attityder och beteenden hos varumärkets intressenter. Utifrån sambanden identifierar vi de attribut som driver styrkan i varumärket eller anseendet hos respektive intressentgrupp. På så sätt kan våra klienter kostnadseffektivt stärka varumärket. Genom att resurser allokeras till de delar av varumärkesarbetet som verkligen har betydelse för respektive intressentgrupp når man snabbare den önskade varumärkespositionen.

CFI Group hjälper företag och organisationer att lösa ett flertal varumärkesrelaterade problem:

 • Hur starkt är vårt varumärke och vilka attribut driver styrkan i varumärket?
 • Hur rör vi oss snabbast mot vår önskade varumärkesposition?
 • Hur starkt är varumärket och hur är vi positionerade i förhållande till våra konkurrenter?
 • Hur ökar vi andelen varumärkesambassadörer?
 • Hur starkt är vårt anseende (Corporate reputation) bland våra viktigaste intressenter?
 • Hur ska vi göra för att stärka vårt anseende?