• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Ett gott anseende - varumärkets styrka

Nyckeln till ett starkt varumärke och ett gott anseende är att identifiera och tillgodose olika intressenters behov och prioriteringar. Genom en unik analysmetod hittar CFI Group sambanden mellan attityder och beteenden hos varumärkets intressenter. Utifrån sambanden identifierar vi de attribut som driver styrkan i varumärket eller anseendet hos respektive intressentgrupp. På så sätt kan våra klienter kostnadseffektivt stärka varumärket. Genom att resurser allokeras till de delar av varumärkesarbetet som verkligen har betydelse för respektive intressentgrupp når man snabbare den önskade varumärkespositionen.

CFI Group hjälper företag och organisationer att lösa ett flertal varumärkesrelaterade problem:

 • Hur starkt är vårt varumärke och vilka attribut driver styrkan i varumärket?
 • Hur rör vi oss snabbast mot vår önskade varumärkesposition?
 • Hur starkt är varumärket och hur är vi positionerade i förhållande till våra konkurrenter?
 • Hur ökar vi andelen varumärkesambassadörer?
 • Hur starkt är vårt anseende (Corporate reputation) bland våra viktigaste intressenter?
 • Hur ska vi göra för att stärka vårt anseende?