• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 80 +1.3%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
 • Banks 81 +1.3%
 • Cellular Telephones 79 +0.0%
 • Computer Software 78 -3.7%
 • Department & Discount Stores 77 -1.3%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
 • Food Manufacturing 81 -2.4%
 • Gasoline Stations 76 +0.0%
 • Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Service Providers 62 -3.1%
 • Internet Retail 82 -1.2%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 79 +1.3%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 80 +1.3%
Athletic Shoes 80 0.0%
Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
Banks 81 +1.3%
Breweries 84 +1.2%
Cellular Telephones 79 +0.0%
Computer Software 78 -3.7%
Cooperative Utilities 77 -1.3%
Credit Unions 82 +0.0%
Department & Discount Stores 77 -1.3%
Consumer Shipping 81 +0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
Food Manufacturing 81 -2.4%
Full Service Restaurants 78 -3.7%
Gasoline Stations 76 +0.0%
Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
Health Insurance 73 +1.4%
Hospitals 76 +1.3%
Hotels 76 +2.7%
Internet Service Providers 62 -3.1%
Internet News & Opinion 75 -1.3%
Internet Search Engines & Information 76 -1.3%
Internet Retail 82 -1.2%
Internet Social Media 73 +0.0%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +0.0%
Life Insurance 78 -1.3%
Limited Service Restaurants 79 +0.0%
Household Appliances 80 -2.4%
Municipal Utilities 75 +4.2%
Personal Care & Cleaning Products 80 -3.6%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 80 +2.6%
Soft Drinks 84 +0.0%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 62 -3.1%
Supermarkets 79 +1.3%
Wireless Telephone Service 74 +1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Ett gott anseende - varumärkets styrka

Nyckeln till ett starkt varumärke och ett gott anseende är att identifiera och tillgodose olika intressenters behov och prioriteringar. Genom en unik analysmetod hittar CFI Group sambanden mellan attityder och beteenden hos varumärkets intressenter. Utifrån sambanden identifierar vi de attribut som driver styrkan i varumärket eller anseendet hos respektive intressentgrupp. På så sätt kan våra klienter kostnadseffektivt stärka varumärket. Genom att resurser allokeras till de delar av varumärkesarbetet som verkligen har betydelse för respektive intressentgrupp når man snabbare den önskade varumärkespositionen.

CFI Group hjälper företag och organisationer att lösa ett flertal varumärkesrelaterade problem:

 • Hur starkt är vårt varumärke och vilka attribut driver styrkan i varumärket?
 • Hur rör vi oss snabbast mot vår önskade varumärkesposition?
 • Hur starkt är varumärket och hur är vi positionerade i förhållande till våra konkurrenter?
 • Hur ökar vi andelen varumärkesambassadörer?
 • Hur starkt är vårt anseende (Corporate reputation) bland våra viktigaste intressenter?
 • Hur ska vi göra för att stärka vårt anseende?