• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Utveckling av medarbetarmotivation

CFI Groups angreppssätt inom medarbetarutveckling utgår från synsättet att ökad motivation leder till ett flertal positiva effekter med förbättrad kundnöjdhet som slutligt mål. Nöjda och engagerade medarbetare skapar helt enkelt bättre resultat och ger kunderna ett bättre bemötande. Medarbetare som mår bra och är motiverade bidrar också till ökad frisknärvaro, minskad personalomsättning och lägre rekryteringskostnader.

Inom medarbetarutvecklingsområdet hjälper vi både företag och statliga organisationer med ett flertal olika problemställningar:

 • Hur kan vi öka medarbetarnas motivation och engagemang?
 • Hur påverkar medarbetarnas motivation och engagemang kundnöjdheten?
 • Hur kan vi få våra anställda att stanna längre?
 • Hur kan vi minska sjukfrånvaron?
 • Vad driver våra ledare och hur kan vi utveckla dem?

CFI Groups erfarenhet av att skräddarsy program för Nöjd Medarbetar Index (NMI) och analysmetod (erkänt som internationellt ledande) ger våra klienter ett tillförlitligt strategiskt och operativt verktyg för att stödja förändringsarbetet, från lednings- till arbetsgruppsnivå. Vi ger alltid tydliga rekommendationer om hur resurser bör allokeras för att öka NMI och nå uppsatta mål.