• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Utveckling av medarbetarmotivation

CFI Groups angreppssätt inom medarbetarutveckling utgår från synsättet att ökad motivation leder till ett flertal positiva effekter med förbättrad kundnöjdhet som slutligt mål. Nöjda och engagerade medarbetare skapar helt enkelt bättre resultat och ger kunderna ett bättre bemötande. Medarbetare som mår bra och är motiverade bidrar också till ökad frisknärvaro, minskad personalomsättning och lägre rekryteringskostnader.

Inom medarbetarutvecklingsområdet hjälper vi både företag och statliga organisationer med ett flertal olika problemställningar:

 • Hur kan vi öka medarbetarnas motivation och engagemang?
 • Hur påverkar medarbetarnas motivation och engagemang kundnöjdheten?
 • Hur kan vi få våra anställda att stanna längre?
 • Hur kan vi minska sjukfrånvaron?
 • Vad driver våra ledare och hur kan vi utveckla dem?

CFI Groups erfarenhet av att skräddarsy program för Nöjd Medarbetar Index (NMI) och analysmetod (erkänt som internationellt ledande) ger våra klienter ett tillförlitligt strategiskt och operativt verktyg för att stödja förändringsarbetet, från lednings- till arbetsgruppsnivå. Vi ger alltid tydliga rekommendationer om hur resurser bör allokeras för att öka NMI och nå uppsatta mål.