• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 80 +1.3%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
 • Banks 81 +1.3%
 • Cellular Telephones 79 +0.0%
 • Computer Software 78 -3.7%
 • Department & Discount Stores 77 -1.3%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
 • Food Manufacturing 81 -2.4%
 • Gasoline Stations 76 +0.0%
 • Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Service Providers 62 -3.1%
 • Internet Retail 82 -1.2%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 79 +1.3%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 80 +1.3%
Athletic Shoes 80 0.0%
Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
Banks 81 +1.3%
Breweries 84 +1.2%
Cellular Telephones 79 +0.0%
Computer Software 78 -3.7%
Cooperative Utilities 77 -1.3%
Credit Unions 82 +0.0%
Department & Discount Stores 77 -1.3%
Consumer Shipping 81 +0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
Food Manufacturing 81 -2.4%
Full Service Restaurants 78 -3.7%
Gasoline Stations 76 +0.0%
Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
Health Insurance 73 +1.4%
Hospitals 76 +1.3%
Hotels 76 +2.7%
Internet Service Providers 62 -3.1%
Internet News & Opinion 75 -1.3%
Internet Search Engines & Information 76 -1.3%
Internet Retail 82 -1.2%
Internet Social Media 73 +0.0%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +0.0%
Life Insurance 78 -1.3%
Limited Service Restaurants 79 +0.0%
Household Appliances 80 -2.4%
Municipal Utilities 75 +4.2%
Personal Care & Cleaning Products 80 -3.6%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 80 +2.6%
Soft Drinks 84 +0.0%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 62 -3.1%
Supermarkets 79 +1.3%
Wireless Telephone Service 74 +1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Utveckling av medarbetarmotivation

CFI Groups angreppssätt inom medarbetarutveckling utgår från synsättet att ökad motivation leder till ett flertal positiva effekter med förbättrad kundnöjdhet som slutligt mål. Nöjda och engagerade medarbetare skapar helt enkelt bättre resultat och ger kunderna ett bättre bemötande. Medarbetare som mår bra och är motiverade bidrar också till ökad frisknärvaro, minskad personalomsättning och lägre rekryteringskostnader.

Inom medarbetarutvecklingsområdet hjälper vi både företag och statliga organisationer med ett flertal olika problemställningar:

 • Hur kan vi öka medarbetarnas motivation och engagemang?
 • Hur påverkar medarbetarnas motivation och engagemang kundnöjdheten?
 • Hur kan vi få våra anställda att stanna längre?
 • Hur kan vi minska sjukfrånvaron?
 • Vad driver våra ledare och hur kan vi utveckla dem?

CFI Groups erfarenhet av att skräddarsy program för Nöjd Medarbetar Index (NMI) och analysmetod (erkänt som internationellt ledande) ger våra klienter ett tillförlitligt strategiskt och operativt verktyg för att stödja förändringsarbetet, från lednings- till arbetsgruppsnivå. Vi ger alltid tydliga rekommendationer om hur resurser bör allokeras för att öka NMI och nå uppsatta mål.