• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Kundbasen en finansiell tillgång

För att växa på en mogen marknad måste företag antingen skaffa fler kunder, öka lojaliteten bland existerande kunder eller skapa merförsäljning. Oavsett vägval erbjuder CFI Group tjänster som hjälper våra klienter att planera och genomföra den valda strategin för att öka värdet på kundrelationerna och därigenom företagets lönsamhet.

För att bli framgångsrika med såväl nya, som befintliga, kunder gäller det att skapa långsiktigt värde genom att identifiera kunderna som har ett högt livstidsvärde och kunna selektera ut dessa med ett erbjudande som attraherar dem. För detta krävs en förståelse för vart i kundlivscykeln de befinner sig. Genom att ta hänsyn till vart i kundlivscykeln kunden befinner sig ökar möjligheten till att optimera verksamheten för långsiktig lönsamhet.

Som konsulter stöter vi på en mängd olika frågor och utmaningar som alla bidrar till att öka värdet på våra klienters kundrelationer och göra dem mer lönsamma:

 • Hur mycket är vår kundbas värd i kronor och ören?
 • Hur ska vi göra för att öka nyanskaffningen av kunder på ett effektivt sätt?
 • Vilka kunder riskerar vi att tappa?
 • Hur hittar vi orsakerna bakom förlorade kunder?
 • Hur nöjda är våra kunder med oss och vårt erbjudande?
 • Hur påverkar kundernas nöjdhet deras lojalitet?
 • Vad driver och påverkar kundlojalitet?
 • Hur ökar vi kundernas lojalitet, deras rekommendationsbenägenhet eller får dem att köpa mer?
 • Hur skapar vi struktur bland och extraherar relevant information från alla de mätningar vi genomför i dagsläget?
 • Kan årsredovisningen förbättras genom redovisning av nyckeltal från kundkapitalet?

Sedan starten 1988 har vi genomfört ett stort antal kundutvecklingsprojekt inom branscher såsom telekom, bank/försäkring, energi, detaljhandel, läkemedel/vård, transport och fastigheter.