• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Uppnå högre avkastning
till lägre risk

Kundbasen en finansiell tillgång

För att växa på en mogen marknad måste företag antingen skaffa fler kunder, öka lojaliteten bland existerande kunder eller skapa merförsäljning. Oavsett vägval erbjuder CFI Group tjänster som hjälper våra klienter att planera och genomföra den valda strategin för att öka värdet på kundrelationerna och därigenom företagets lönsamhet.

För att bli framgångsrika med såväl nya, som befintliga, kunder gäller det att skapa långsiktigt värde genom att identifiera kunderna som har ett högt livstidsvärde och kunna selektera ut dessa med ett erbjudande som attraherar dem. För detta krävs en förståelse för vart i kundlivscykeln de befinner sig. Genom att ta hänsyn till vart i kundlivscykeln kunden befinner sig ökar möjligheten till att optimera verksamheten för långsiktig lönsamhet.

Som konsulter stöter vi på en mängd olika frågor och utmaningar som alla bidrar till att öka värdet på våra klienters kundrelationer och göra dem mer lönsamma:

 • Hur mycket är vår kundbas värd i kronor och ören?
 • Hur ska vi göra för att öka nyanskaffningen av kunder på ett effektivt sätt?
 • Vilka kunder riskerar vi att tappa?
 • Hur hittar vi orsakerna bakom förlorade kunder?
 • Hur nöjda är våra kunder med oss och vårt erbjudande?
 • Hur påverkar kundernas nöjdhet deras lojalitet?
 • Vad driver och påverkar kundlojalitet?
 • Hur ökar vi kundernas lojalitet, deras rekommendationsbenägenhet eller får dem att köpa mer?
 • Hur skapar vi struktur bland och extraherar relevant information från alla de mätningar vi genomför i dagsläget?
 • Kan årsredovisningen förbättras genom redovisning av nyckeltal från kundkapitalet?

Sedan starten 1988 har vi genomfört ett stort antal kundutvecklingsprojekt inom branscher såsom telekom, bank/försäkring, energi, detaljhandel, läkemedel/vård, transport och fastigheter.