• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Vår kunskap
tilllämpad

Två halvdagar som gör skillnad

För dig som i arbetet analyserar och omsätter resultat till handling för att utveckla verksamheten, anordnar CFI Group utbildningen; Business Manager Analytics.

Utbildningen erbjuder en möjlighet för dig att leverera mervärde till ditt företag genom ökad kunskap i analys och insikter i hur du kan konvertera analysresultat till operativa förbättringsåtgärder.

Introduktion till strategisk och operativ analys Varför är det viktigt att mäta företagsmål? Vad och när bör man mäta för att uppnå sitt mål?

Hur man mäter och analyserar effektivt Hur säkerhetsställer man relevans och validitet i det man mäter? Vilka nyckeltal bör man använda i olika situationer? Användning av och fördelarna med kund, varumärkes och medarbetarstudier.

Statistiska analysmetoder

Grundläggande aspekter av statistiska metoder. Avgörande kunskap för att veta hur man får fram tillförlitliga beslutsunderlag.

Att ta analysresultat till handling

Hur definierar man ett styrkort för företaget som driver företaget åt rätt håll? Hur man kan nyttja analysresultat för resursallokering?

Lärdomar från olika branscher

Genomgång av användbara case från telecom-, handel- och bank/finansbranschen för att praktiskt applicera kunskaper från utbildningen.

Omfattning: 2 halvdagar hos CFI Group på Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm.

Nästa kurstillfälle: För prisinformation, intresseanmälan och mer information om datum för nästa kurstillfälle kontakta John Almering per telefon 08-562 80 000 eller via mail john.almering@cfigroup.se