• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Vår kunskap
tilllämpad

Två halvdagar som gör skillnad

För dig som i arbetet analyserar och omsätter resultat till handling för att utveckla verksamheten, anordnar CFI Group utbildningen; Business Manager Analytics.

Utbildningen erbjuder en möjlighet för dig att leverera mervärde till ditt företag genom ökad kunskap i analys och insikter i hur du kan konvertera analysresultat till operativa förbättringsåtgärder.

Introduktion till strategisk och operativ analys Varför är det viktigt att mäta företagsmål? Vad och när bör man mäta för att uppnå sitt mål?

Hur man mäter och analyserar effektivt Hur säkerhetsställer man relevans och validitet i det man mäter? Vilka nyckeltal bör man använda i olika situationer? Användning av och fördelarna med kund, varumärkes och medarbetarstudier.

Statistiska analysmetoder

Grundläggande aspekter av statistiska metoder. Avgörande kunskap för att veta hur man får fram tillförlitliga beslutsunderlag.

Att ta analysresultat till handling

Hur definierar man ett styrkort för företaget som driver företaget åt rätt håll? Hur man kan nyttja analysresultat för resursallokering?

Lärdomar från olika branscher

Genomgång av användbara case från telecom-, handel- och bank/finansbranschen för att praktiskt applicera kunskaper från utbildningen.

Omfattning: 2 halvdagar hos CFI Group på Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm.

Nästa kurstillfälle: För prisinformation, intresseanmälan och mer information om datum för nästa kurstillfälle kontakta John Almering per telefon 08-562 80 000 eller via mail john.almering@cfigroup.se