• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Kunskap kombinerad
med erfarenhet

NKI - Nöjd Kund Index

Kundnöjdhet och Nöjd Kund Index (NKI) är idag centrala begrepp och nyckeltal i de flesta företag. En mängd studier visar att nöjda kunder köper mer och rekommenderar företaget och dess produkter. För att få maximal utväxling på de kundnöjdhetsmätningar som genomförs räcker det dock inte att följa huruvida kunderna är mer eller mindre nöjda jämfört med förra årets mätning. En mer central fråga är hur företaget ska prioritera och allokera resurser för att öka kundnöjdheten på ett kostnadseffektivt sätt. CFI Groups patenterade analysmetod kan med stor exakthet identifiera och kvantifiera de delar av ert erbjudande som har störst påverkan på era kunders nöjdhet.

CFI Group’s modell är en företagsspecifik version av de nationella system som utvecklats av CFI Group’s upphovsmän, första i Sverige med Svenskt Kvalitets Index (SKI), sedan i USA (ACSI), och från 1998 även i de flesta andra europeiska länder.