• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 80 +1.3%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
 • Banks 81 +1.3%
 • Cellular Telephones 79 +0.0%
 • Computer Software 78 -3.7%
 • Department & Discount Stores 77 -1.3%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
 • Food Manufacturing 81 -2.4%
 • Gasoline Stations 76 +0.0%
 • Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 82 -1.2%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 79 +1.3%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 80 +1.3%
Athletic Shoes 80 0.0%
Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
Banks 81 +1.3%
Breweries 84 +1.2%
Cellular Telephones 79 +0.0%
Computer Software 78 -3.7%
Cooperative Utilities 77 -1.3%
Credit Unions 82 +0.0%
Department & Discount Stores 77 -1.3%
Consumer Shipping 81 +0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
Food Manufacturing 81 -2.4%
Full Service Restaurants 78 -3.7%
Gasoline Stations 76 +0.0%
Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
Health Insurance 73 +1.4%
Hospitals 76 +1.3%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 79 -1.3%
Internet News & Opinion 75 -1.3%
Internet Search Engines & Information 76 -1.3%
Internet Retail 82 -1.2%
Internet Social Media 73 +0.0%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +0.0%
Life Insurance 78 -1.3%
Limited Service Restaurants 79 +0.0%
Household Appliances 80 -2.4%
Municipal Utilities 75 +4.2%
Personal Care & Cleaning Products 80 -3.6%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 80 +2.6%
Soft Drinks 84 +0.0%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 64 -1.5%
Supermarkets 79 +1.3%
Wireless Telephone Service 73 +2.8%

Kunskap kombinerad
med erfarenhet

NKI - Nöjd Kund Index

Kundnöjdhet och Nöjd Kund Index (NKI) är idag centrala begrepp och nyckeltal i de flesta företag. En mängd studier visar att nöjda kunder köper mer och rekommenderar företaget och dess produkter. För att få maximal utväxling på de kundnöjdhetsmätningar som genomförs räcker det dock inte att följa huruvida kunderna är mer eller mindre nöjda jämfört med förra årets mätning. En mer central fråga är hur företaget ska prioritera och allokera resurser för att öka kundnöjdheten på ett kostnadseffektivt sätt. CFI Groups patenterade analysmetod kan med stor exakthet identifiera och kvantifiera de delar av ert erbjudande som har störst påverkan på era kunders nöjdhet.

CFI Group’s modell är en företagsspecifik version av de nationella system som utvecklats av CFI Group’s upphovsmän, första i Sverige med Svenskt Kvalitets Index (SKI), sedan i USA (ACSI), och från 1998 även i de flesta andra europeiska länder.