• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Kunskap kombinerad
med erfarenhet

ACSI - American Customer Satisfaction Index

CFI Groups tjänster och produkter är baserade på den patenterade metodiken som ligger bakom American Customer Satisfaction Index (ACSI). ACSI är en makromätning som mäter kundnöjdhet för en mängd branscher över hela USA och är den enda i sitt slag som bevisat kan förutspå finansiella resultat.

Nära två decennier av data från ACSI visar orsak-verkan sambandet mellan kundnöjdhet och finansiell avkastning. Företag med högre nivåer av kundnöjdhet tenderar att ha bättre resultat och genererar högre aktieavkastning relativt sina konkurrenter. Aktieportföljer baserade på företag som uppvisar en stark utveckling inom ACSI genererar högre avkastning i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. På makronivå har även kundnöjdhet visats vara prediktiv gällande både konsumenters spenderande samt tillväxt i BNP.

Utvecklad på University of Michigan, så är ACSI den enda enhetliga, nationella, branschövergripande mätningen av kundnöjdhet i USA. Indexet följer kundnöjdhet i fler än 225 företag och i mer än 100 tjänster, hemsidor och program i den offentliga sektorn.

Metodiken bakom ACSI har anammats världen över som en ledande indikator på både makro- och mikronivå. Universitet, regeringar och länder så som Storbritannien, Sverige, Singapore, Sydkorea, Turkiet, Mexiko, Colombia, Dominikanska Republiken, Indonesien, Malaysia och Bardabos använder sig av metodiken.

Det som utmärker ACSI är angreppssättet på att mäta kundnöjdhet som har sin kärna i den patenterade orsak-verkan metodiken. Metodiken identifierar de nyckelområden som driver kundnöjdhet och beräknar vilken påverkan dessa områden har på kundnöjdhet, lojalitet och företagets finansiella avkastning.

När detta anpassas till er organisation så kommer den unika orsak-verkan metodiken visa vilka nivåer av kundnöjdhet som era kunder ligger på idag och låter er göra en prognos på vilka nivåer av kundnöjdhet era kunder kommer befinna sig på i framtiden, baserat på de förändringar ni kommer göra i verksamheten. Slutligen så bygger ACSI länken mellan kundnöjdhet och finansiell avkastning, så som marginalintäkt och vinst som kopplas till kundnöjdhet.

Vetenskapen bakom kundnöjdhet, som är basen för ACSI, är en kombination av metodologiska framsteg inom ekonometri, psykometri och neurovetenskap som gör det möjligt att mäta saker som inte går att se, så som kundnöjdhet (eller kundnytta). Metodiken bakom ACSI gör det inte bara möjligt att mäta kundnöjdhet, utan sätter in de resulterande variablerna i ett system av strukturella ekvationer som ger värdefulla insikter i processen att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt på kundnöjdheten och länkar även dessa till finansiella effekter.