• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Arbeta hos oss
på CFI Group

Karriärsutveckling

Director

Våra Directors har mångårig erfarenhet på CFI Group och har huvudansvaret för att möta nya kunder, utveckla den befintliga kundbasen och utveckla våra tjänster. De besitter goda förhandlaregenskaper och bidrar i hög grad till att bygga upp CFI Groups varumärke på marknaden. Internt fyller de en viktig funktion genom att sprida sin kunskap och erfarenhet till kollegor. Vanligtvis har våra Directors erfarenhet från högre linjebefattningar eller arbetat många år som konsult.

Senior Account Manager

Våra Senior Account Managers har det övergripande ansvaret för våra större klienter och projekt. De arbetar aktivt för att marknadsföra CFI Group som företag och är ambassadörer för vår analytiska expertis och bär även ett större ansvar för affärsutveckling.

Account Manager

Våra Account Managers ansvarar för kundkontakten och för att lösa klientens problemställning. Som projektledare leder de det operativa projektarbetet och ansvarar för att teamets resurser nyttjas optimalt. Rollen som Account Manager kräver stark kommunikativ förmåga och ledaregenskaper. Genom god insikt i de branscher där CFI Group är verksamma samt breda kunskaper i CFI Groups analysmetod är Account Managern en nyckelspelare i projektgruppen.

Associate

Associate är personer som är i början av sin karriär. De assisterar projektledarna och arbetar aktivt i kundprojekt från dag ett. På detta sätt integreras de i hela projektprocessen. Målet som Associate är att bli Account Manager, vilket oftast tar cirka två år.

Client Operations Specialist

Client Operations har en viktig roll i projektarbetet eftersom de hanterar större delen av den dagliga projektadministrationen, stöttar konsulterna samtidigt som de sköter det praktiska analys- och rapporteringsarbetet. De är vana att hantera stora datamängder och komplexa specifikationer som leder till kvalitativ och effektiv hantering av de olika faserna i varje projekt.