• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 80 +1.3%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
 • Banks 81 +1.3%
 • Cellular Telephones 79 +0.0%
 • Computer Software 78 -3.7%
 • Department & Discount Stores 77 -1.3%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
 • Food Manufacturing 81 -2.4%
 • Gasoline Stations 76 +0.0%
 • Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Service Providers 62 -3.1%
 • Internet Retail 82 -1.2%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 79 +1.3%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 80 +1.3%
Athletic Shoes 80 0.0%
Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
Banks 81 +1.3%
Breweries 84 +1.2%
Cellular Telephones 79 +0.0%
Computer Software 78 -3.7%
Cooperative Utilities 77 -1.3%
Credit Unions 82 +0.0%
Department & Discount Stores 77 -1.3%
Consumer Shipping 81 +0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
Food Manufacturing 81 -2.4%
Full Service Restaurants 78 -3.7%
Gasoline Stations 76 +0.0%
Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
Health Insurance 73 +1.4%
Hospitals 76 +1.3%
Hotels 76 +2.7%
Internet Service Providers 62 -3.1%
Internet News & Opinion 75 -1.3%
Internet Search Engines & Information 76 -1.3%
Internet Retail 82 -1.2%
Internet Social Media 73 +0.0%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +0.0%
Life Insurance 78 -1.3%
Limited Service Restaurants 79 +0.0%
Household Appliances 80 -2.4%
Municipal Utilities 75 +4.2%
Personal Care & Cleaning Products 80 -3.6%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 80 +2.6%
Soft Drinks 84 +0.0%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 62 -3.1%
Supermarkets 79 +1.3%
Wireless Telephone Service 74 +1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Om Fastighetsbarometern

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren, hur nöjd hyresgästen är totalt sett samt hur lojal hyresgästen är. Den totala nöjdheten presenteras som NKI (Nöjd-Kund-Index) på en hundragradig skala.

Fastighetsbarometerns NKI-studie genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket gör att Fastighetsbarometern kan beräkna ett bransch-snitt för NKI.

Genomarbetat frågeformulär

Med 20 års erfarenhet av kundnöjdhet i fastighetsbranschen har Fastighetsbarometern utvecklat ett gedigna frågebatterier riktat mot hyresgäster i kontors- och butikslokaler. Frågebatteriet är utvecklat för att ge fastighetsbolaget insikt i hur bolaget presterar inom alla de områden som påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet. En långvarig erfarenhet har också gett Fastighetsbarometern god kunskap om branschutveckling och marknadstrender.

Drivkrafter bakom kundnöjdhet

Fastighetsbarometerns NKI-studie berättar inte bara för fastighetsägare hur nöjda hyresgästerna är utan visar även hur resurser bör allokeras för att öka hyresgästens nöjdhet, samt inom vilka områden besparingar eventuellt bör göras. Med hjälp av CFI Groups patenterade analysmetod beräknar Fastighetsbarometern de bakomliggande faktorerna till en ökad kundnöjdhet och hur dessa påverkar hyresgästernas lojalitet.

Optimering av kundvårdsarbetet

Fastighetsbarometern ger även en jämförelse mot branschen och ger svar på hur fastighetsbolaget ligger till på olika områden jämfört med konkurrenterna. Deltagande bolag är anonyma och offentliggör inte sina resultat. Istället ges benchmark på barometerns samlade medelvärde (index), det högsta och lägsta betyget samt övre och nedre kvartil.

Genom att veta hur bolaget ligger till i jämförelse med branschen och samtidigt veta vilka områden bolaget och förvaltningen ska prioritera hjälper Fastighetsbarometern bolaget att optimera sitt kundvårdsarbete.

Patenterad metod för att  analysera kundnöjdhet

CFI Group använder en patenterad metod som på ett oöverträffat sätt klarlägger orsak och verkan i hyresgästernas beteende. Med hjälp av avancerade statistiska metoder identifierar vi de faktorer som verkligen har betydelse och räknar också ut vilka effekter förbättrad kundnöjdhet har på hyresgästernas lojalitetsbeteenden. Tillsammans med våra klienter skapar vi kunskap som gör det möjligt att allokera investeringar och resurser till de områden som har störst betydelse för lönsamheten. Därefter omsätter vi kunskapen i åtgärdsplaner och handling – både på strategisk och på operativ nivå.