• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Om Fastighetsbarometern

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren, hur nöjd hyresgästen är totalt sett samt hur lojal hyresgästen är. Den totala nöjdheten presenteras som NKI (Nöjd-Kund-Index) på en hundragradig skala.

Fastighetsbarometerns NKI-studie genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket gör att Fastighetsbarometern kan beräkna ett bransch-snitt för NKI.

Genomarbetat frågeformulär

Med mer än 15 års erfarenhet av kundnöjdhet i fastighetsbranschen har Fastighetsbarometern utvecklat ett gedigna frågebatterier riktat mot hyresgäster i kontors- och butikslokaler. Frågebatteriet är utvecklat för att ge fastighetsbolaget insikt i hur bolaget presterar inom alla de områden som påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet. En långvarig erfarenhet har också gett Fastighetsbarometern god kunskap om branschutveckling och marknadstrender.

Drivkrafter bakom kundnöjdhet

Fastighetsbarometerns NKI-studie berättar inte bara för fastighetsägare hur nöjda hyresgästerna är utan visar även hur resurser bör allokeras för att öka hyresgästens nöjdhet, samt inom vilka områden besparingar eventuellt bör göras. Med hjälp av CFI Groups patenterade analysmetod beräknar Fastighetsbarometern de bakomliggande faktorerna till en ökad kundnöjdhet och hur dessa påverkar hyresgästernas lojalitet.

Optimering av kundvårdsarbetet

Fastighetsbarometern ger även en jämförelse mot branschen och ger svar på hur fastighetsbolaget ligger till på olika områden jämfört med konkurrenterna. Deltagande bolag är anonyma och offentliggör inte sina resultat. Istället ges benchmark på barometerns samlade medelvärde (index), det högsta och lägsta betyget samt övre och nedre kvartil.

Genom att veta hur bolaget ligger till i jämförelse med branschen och samtidigt veta vilka områden bolaget och förvaltningen ska prioritera hjälper Fastighetsbarometern bolaget att optimera sitt kundvårdsarbete.

Patenterad metod för att  analysera kundnöjdhet

CFI Group använder en patenterad metod som på ett oöverträffat sätt klarlägger orsak och verkan i hyresgästernas beteende. Med hjälp av avancerade statistiska metoder identifierar vi de faktorer som verkligen har betydelse och räknar också ut vilka effekter förbättrad kundnöjdhet har på hyresgästernas lojalitetsbeteenden. Tillsammans med våra klienter skapar vi kunskap som gör det möjligt att allokera investeringar och resurser till de områden som har störst betydelse för lönsamheten. Därefter omsätter vi kunskapen i åtgärdsplaner och handling – både på strategisk och på operativ nivå.