• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Fastighetsbarometern 2016

Den 20 oktober hölls årets NKI-lunch, där CFI Group i samarbete med Fastighetsägarna Sverige presenterade resultat och delade ut pris i två kategorier - Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster samt Sveriges nöjdaste butikshyresgäster. Nedan återfinns resultat för Fastighetsbarometern 2016.

Fastighetsbarometern KONTOR 2016

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet sjunker med två enheter och uppnår ett betyg på 73 på en 100-gradig skala, vilket är en tangering av det näst högst uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. Aspelin Ramm Fastigheter toppar Fastighetsbarometern Kontor 2016 med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 81,9 och har därmed Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster. På andraplats finner vi förra årets vinnare Hufvudstaden med ett NKI på 81,6. Tredjeplatsen gick i år till Pembroke Real Estate som har ett NKI på 81,5. Årets bästa NKI-förbättring vanns av KLP Fastigheter, som ökade sitt NKI med 3 enheter. De områden som starkast driver kundnöjdheten är hur fastighetsägaren lever upp till den image bolaget har, den service som ges till hyresgästerna, uppfattningen om den lokal och fastighet man sitter i som hyresgäst samt hur felanmälningar behandlas.

Fastighetsbarometern BUTIK 2016

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet för Fastighetsbarometern Butik sjunker under 2016, där kundnöjdheten backar med en enhet till ett betyg på 73 på en 100-gradig skala. Fastighetsbarometern Butik når med detta det hittills näst högst uppmätta indexet i barometerns historia. Denna ökning innebär att barometern når det hittills uppmätta betyget, och slår de tidigare toppnivåerna från 2012 och 2014. Väla Centrum har nöjdast butikshyresgäster för nionde året i rad och når i år ett NKI-betyg på 86. Välas höga betyg förklaras bland annat av att centrumledningen på Väla är mycket uppskattad bland butikshyresgästerna. Det är ovanligt att man lyckas behålla en så hög och jämn kvalitet år efter år, dels för att förväntningar ofta är högt ställda på de som är duktiga, men även för att man har en tendens att slappna av och vara tillfreds om man nått goda resultat.

”Trots en nedgång inom barometerns index så ser vi fortsatt att centrumbolagen fortsätter att prestera mycket bra, och det höga indexbetyget är ett kvitto på detta. I år var det dessutom extra hård strid om förstaplatsen, då Grand Samarkand med ett NKI på 85 nådde en andraplats bakom Väla Centrum. Gemensamt för de centrum som ligger i topp i mätningen är att de aktivt jobbar med köpcentrumets image, marknadsföring och butiksutbud, samt att centrumledningen uppfattas som tillgängliga och affärsmässiga bland hyresgästerna” - Viktor Carlsten, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

Kontakta oss så berättar vi mer om resultaten och hur just ert bolag kan delta!