• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Arbeta med Fastighetsbarometern

Ett verktyg för beslutsfattande

Fastighetsbarometern används som beslutsunderlag på både på strategisk och operativ nivå

Strategisk nivå  

Fastighetsbarometern ger en helhetsbild över bolagets portfölj:

> Tydliga nyckeltal över hyresgästernas nöjdhet, lojalitet, rekommendationsbenägenhet och betalningsvilja

> Resultaten redovisas i jämförelse med motsvarande nyckeltal för branschen som helhet

> Resultaten bryts även ner i relevanta segment som till exempel beståndskategorier, per storlek eller per region

> En indirekt effekt av mätningen är också att det skapar mer fokus på rätt saker när man mäter och följer upp på ett strukturerat sätt

Med hjälp av Fastighetsbarometerns resultat kan alla i organisationen få en gemensam bild över bolagets strategiska utveckling, vilket är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska kunna arbeta mot samma mål.

Operativ nivå

Fastighetsbarometern ger beslutsunderlag för utveckling av kundvårdsarbetet:

> Fastighetsbarometerns analys ger svar på vilka områden som i högst utsträckning påverkar och driver utvecklingen av övergripande nyckeltal

> Driftansvariga erhåller tydliga riktlinjer om vilka områden de bör prioritera i sitt arbete för att optimera driften

> Varje område är konkret definierat för att lokala medarbetare i detalj ska kunna fokusera sina resurser på rätt förbättringsåtgärder

Med egna resultatrapporter får respektive affärsområde, fastighet eller centrum ett tydligt underlag i förbättringsarbetet samt en grund för att bygga vidare på relationen med sina hyresgäster.

Välgrundade investeringar

Genom att aktivt arbeta med Fastighetsbarometern som beslutsunderlag kan alla fastighetsbolag optimera sina investeringar och resurser, vilket i sin tur förbättrar bolagets lönsamhet.