• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Arbeta med Fastighetsbarometern

Ett verktyg för beslutsfattande

Fastighetsbarometern används som beslutsunderlag på både på strategisk och operativ nivå

Strategisk nivå  

Fastighetsbarometern ger en helhetsbild över bolagets portfölj:

> Tydliga nyckeltal över hyresgästernas nöjdhet, lojalitet, rekommendationsbenägenhet och betalningsvilja

> Resultaten redovisas i jämförelse med motsvarande nyckeltal för branschen som helhet

> Resultaten bryts även ner i relevanta segment som till exempel beståndskategorier, per storlek eller per region

> En indirekt effekt av mätningen är också att det skapar mer fokus på rätt saker när man mäter och följer upp på ett strukturerat sätt

Med hjälp av Fastighetsbarometerns resultat kan alla i organisationen få en gemensam bild över bolagets strategiska utveckling, vilket är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska kunna arbeta mot samma mål.

Operativ nivå

Fastighetsbarometern ger beslutsunderlag för utveckling av kundvårdsarbetet:

> Fastighetsbarometerns analys ger svar på vilka områden som i högst utsträckning påverkar och driver utvecklingen av övergripande nyckeltal

> Driftansvariga erhåller tydliga riktlinjer om vilka områden de bör prioritera i sitt arbete för att optimera driften

> Varje område är konkret definierat för att lokala medarbetare i detalj ska kunna fokusera sina resurser på rätt förbättringsåtgärder

Med egna resultatrapporter får respektive affärsområde, fastighet eller centrum ett tydligt underlag i förbättringsarbetet samt en grund för att bygga vidare på relationen med sina hyresgäster.

Välgrundade investeringar

Genom att aktivt arbeta med Fastighetsbarometern som beslutsunderlag kan alla fastighetsbolag optimera sina investeringar och resurser, vilket i sin tur förbättrar bolagets lönsamhet.