• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Välkomna med anmälan till årets NKI-lunch 2016

Resultatet från 2016 års Fastighetsbarometer presenteras under den årliga NKI-lunchen som arrangeras den 20 Oktober av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige. Evenemanget hålls i Fastighetsägarna Sveriges lokaler. För mer information och intresseanmälan kontakta Viktor Carlsten, projektledare för Fastighetsbarometern. Tel: 08-562 80 000 email: viktor.carlsten@cfigroup.se

Fastighetsbarometern NKI 2015

Hufvudstaden har fortsatt de nöjdaste kontorshyresgästerna. Bolaget behåller en hög nivå och har ett Nöjd-Kund-Index på 83. På delad andraplats finner vi Norrporten och Humlegården, båda med ett NKI på 82. Årets största NKI-förbättring fick Newsec och deras förvaltning för Niams fastighetsfonder.

Väla Centrum har nöjdaste hyresgäster för köpcentrum. Väla Centrum har ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 87, en ökning med en enhet sedan förra året, och vinner därmed priset för åttonde året i rad.

Läs mer om 2015 års resultat; Fastighetsbarometern Kontor, Fastighetsbarometern Butik.

Fastighetsägarna och CFI Group utökar sitt samarbete

Fastighetsägarna Sverige utökar sitt samarbete med CFI Group kring Nöjd-Kund-Index (NKI). Från den 1 mars 2013 blir Fastighetsägarna Sverige samarbetspartner för CFI Groups Centrumbarometer, Nöjd-Kund-Index för butikshyresgäster

Den 1 mars 2013 väljer samtidigt CFI Group att slå ihop sina två kundnöjdhetsundersökningar Fastighetsbarometern Kontor och Centrumbarometern Butik till en gemensam undersökning – Fastighetsbarometern Nöjd-Kund-Index för Kontor, Butik och Handel

Fastighetsbarometern

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Fastighetsbarometerns NKI-studie genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket gör att CFI Group kan beräkna ett branschsnitt för NKI. Deltagande bolag är anonyma och offentliggör inte sina resultat. Deltagande bolag använder resultaten från Fastighetsbarometern som beslutsunderlag på både på strategisk och operativ nivå Fastighetsbarometern NKI ger svar på hur hyresgäster inom kontor, butik och handel upplever sin hyresvärd Analysen ger även svar på vilka områden som i högst utsträckning driver utvecklingen av bolagets övergripande nyckeltal

Anmäl dig redan nu till Fastighetsbarometern NKI 2017.