• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Stärkta kundrelationer,
stärkt driftnetto

Fastighetsbarometern NKI 2016

I oktober 2016 hölls NKI-lunchen, där CFI Group i samarbete med Fastighetsägarna Sverige presenterade resultat och delade ut pris i två kategorier - Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster samt Sveriges nöjdaste butikshyresgäster.

Läs mer om 2016 års resultat; Fastighetsbarometern Kontor, Fastighetsbarometern Butik.

Fastighetsbarometern

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Fastighetsbarometerns NKI-studie genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket gör att CFI Group kan beräkna ett branschsnitt för NKI. Deltagande bolag är anonyma och offentliggör inte sina resultat. Deltagande bolag använder resultaten från Fastighetsbarometern som beslutsunderlag på både på strategisk och operativ nivå Fastighetsbarometern NKI ger svar på hur hyresgäster inom kontor, butik och handel upplever sin hyresvärd Analysen ger även svar på vilka områden som i högst utsträckning driver utvecklingen av bolagets övergripande nyckeltal

För mer information och intresseanmälan kontakta Magnus Johnson, projektledare för Fastighetsbarometern. Tel: 08-562 80 000 email: magnus.johnson@cfigroup.se