• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Tillverkningsindustrin

Om ert företag är i tillverkningsindustrin – som producent av förbrukningsvaror, kemikalier, förädlade varor, eller matartiklar – så kommer kundnöjdhet att påverka det slutliga finansiella resultatet. Med en explosion av valmöjligheter bland produkter, erbjudet av en global bas av tillverkare och leverantörer, så har kunderna råd att kräva både utmärkta produkter men även utmärkt service.

En mängd komponenter bidrar till kundnöjdhet för tillverkande företag, distributionskanaler som levererar varor till slutkonsumenter inkluderat. Detta är anledningen till att många tillverkande företag världen över väljer att samarbeta med CFI Group, för att få förståelse om hur de kan prestera bättre utifrån kundernas synsätt – oavsett om kunderna är slutkonsumenter, distributionspartners eller leverantörer.

För tillverkare av förbrukningsvaror eller förädlade varor så förstår vi att både produktkvalitet och servicekvalitet kan ha varierande påverkan på hur konsumenter ser på den övergripande kvaliteten av deras upplevelse. Detta kommer i slutändan påverka deras övergripande nöjdhet.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att ta kontrollen över er viktigaste tillgång; era kunder.