• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Tillverkningsindustrin

Om ert företag är i tillverkningsindustrin – som producent av förbrukningsvaror, kemikalier, förädlade varor, eller matartiklar – så kommer kundnöjdhet att påverka det slutliga finansiella resultatet. Med en explosion av valmöjligheter bland produkter, erbjudet av en global bas av tillverkare och leverantörer, så har kunderna råd att kräva både utmärkta produkter men även utmärkt service.

En mängd komponenter bidrar till kundnöjdhet för tillverkande företag, distributionskanaler som levererar varor till slutkonsumenter inkluderat. Detta är anledningen till att många tillverkande företag världen över väljer att samarbeta med CFI Group, för att få förståelse om hur de kan prestera bättre utifrån kundernas synsätt – oavsett om kunderna är slutkonsumenter, distributionspartners eller leverantörer.

För tillverkare av förbrukningsvaror eller förädlade varor så förstår vi att både produktkvalitet och servicekvalitet kan ha varierande påverkan på hur konsumenter ser på den övergripande kvaliteten av deras upplevelse. Detta kommer i slutändan påverka deras övergripande nöjdhet.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att ta kontrollen över er viktigaste tillgång; era kunder.