• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 80 +1.3%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
 • Banks 81 +1.3%
 • Cellular Telephones 79 +0.0%
 • Computer Software 78 -3.7%
 • Department & Discount Stores 77 -1.3%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
 • Food Manufacturing 81 -2.4%
 • Gasoline Stations 76 +0.0%
 • Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Service Providers 62 -3.1%
 • Internet Retail 82 -1.2%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 79 +1.3%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 80 +1.3%
Athletic Shoes 80 0.0%
Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
Banks 81 +1.3%
Breweries 84 +1.2%
Cellular Telephones 79 +0.0%
Computer Software 78 -3.7%
Cooperative Utilities 77 -1.3%
Credit Unions 82 +0.0%
Department & Discount Stores 77 -1.3%
Consumer Shipping 81 +0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
Food Manufacturing 81 -2.4%
Full Service Restaurants 78 -3.7%
Gasoline Stations 76 +0.0%
Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
Health Insurance 73 +1.4%
Hospitals 76 +1.3%
Hotels 76 +2.7%
Internet Service Providers 62 -3.1%
Internet News & Opinion 75 -1.3%
Internet Search Engines & Information 76 -1.3%
Internet Retail 82 -1.2%
Internet Social Media 73 +0.0%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +0.0%
Life Insurance 78 -1.3%
Limited Service Restaurants 79 +0.0%
Household Appliances 80 -2.4%
Municipal Utilities 75 +4.2%
Personal Care & Cleaning Products 80 -3.6%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 80 +2.6%
Soft Drinks 84 +0.0%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 62 -3.1%
Supermarkets 79 +1.3%
Wireless Telephone Service 74 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Offentlig sektor och Sjukvård

Hur effektivt möter ni behoven hos landets medborgare? CFI Group hjälper offentlig sektor och sjukvård att arbeta med kundnöjhets- och anseendefrågor i verksamehten för att nå högre nivåer av uppskattning och engagemang hos allmänheten.

I den kommersiella världen så bestraffas företag som presterar dåligt med att konsumenterna går någon annanstans för att få sina behov mötta. I den offentliga sektorn kan medborgarna ofta inte välja att vända sig till någon annan aktör, däremot kan de bemöta med låga nivåer av tillit och förtroende. Allt eftersom budgetar blir snävare och olika organ kämpar om knappa resurser, så blir det extremt viktigt för den offentliga sektorn att förbättra förtroendet hos medborgarna.

Allt eftersom samhället har utvecklats så har kravet på tillgänglighet till både vård och rådgivning ökat hos allmänheten. Dessa behov är något som sjukvården måste tillgodose för att bibehålla nöjdheten hos allmänheten och i förlängningen för att stärka förtroendet för sjukvården i samhället. CFI Group hjälper offentlig sektor och sjukvård att:

 • Bättre förstå allmänhetens behov
 • Identifiera nyckelfaktorer bakom nöjdhet
 • Avgöra vilka investeringar som ger störst värde för ”kunderna”
 • Allokera knappa resurser för maximal effektivitet och servicekvalitet

Kontakta oss så kan vi börja resonera kring hur era kunders upplevelser kan förbättras på det mest kostnadseffektiva sättet.