• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Offentlig sektor och Sjukvård

Hur effektivt möter ni behoven hos landets medborgare? CFI Group hjälper offentlig sektor och sjukvård att arbeta med kundnöjhets- och anseendefrågor i verksamehten för att nå högre nivåer av uppskattning och engagemang hos allmänheten.

I den kommersiella världen så bestraffas företag som presterar dåligt med att konsumenterna går någon annanstans för att få sina behov mötta. I den offentliga sektorn kan medborgarna ofta inte välja att vända sig till någon annan aktör, däremot kan de bemöta med låga nivåer av tillit och förtroende. Allt eftersom budgetar blir snävare och olika organ kämpar om knappa resurser, så blir det extremt viktigt för den offentliga sektorn att förbättra förtroendet hos medborgarna.

Allt eftersom samhället har utvecklats så har kravet på tillgänglighet till både vård och rådgivning ökat hos allmänheten. Dessa behov är något som sjukvården måste tillgodose för att bibehålla nöjdheten hos allmänheten och i förlängningen för att stärka förtroendet för sjukvården i samhället. CFI Group hjälper offentlig sektor och sjukvård att:

 • Bättre förstå allmänhetens behov
 • Identifiera nyckelfaktorer bakom nöjdhet
 • Avgöra vilka investeringar som ger störst värde för ”kunderna”
 • Allokera knappa resurser för maximal effektivitet och servicekvalitet

Kontakta oss så kan vi börja resonera kring hur era kunders upplevelser kan förbättras på det mest kostnadseffektiva sättet.