• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Offentlig sektor och Sjukvård

Hur effektivt möter ni behoven hos landets medborgare? CFI Group hjälper offentlig sektor och sjukvård att arbeta med kundnöjhets- och anseendefrågor i verksamehten för att nå högre nivåer av uppskattning och engagemang hos allmänheten.

I den kommersiella världen så bestraffas företag som presterar dåligt med att konsumenterna går någon annanstans för att få sina behov mötta. I den offentliga sektorn kan medborgarna ofta inte välja att vända sig till någon annan aktör, däremot kan de bemöta med låga nivåer av tillit och förtroende. Allt eftersom budgetar blir snävare och olika organ kämpar om knappa resurser, så blir det extremt viktigt för den offentliga sektorn att förbättra förtroendet hos medborgarna.

Allt eftersom samhället har utvecklats så har kravet på tillgänglighet till både vård och rådgivning ökat hos allmänheten. Dessa behov är något som sjukvården måste tillgodose för att bibehålla nöjdheten hos allmänheten och i förlängningen för att stärka förtroendet för sjukvården i samhället. CFI Group hjälper offentlig sektor och sjukvård att:

 • Bättre förstå allmänhetens behov
 • Identifiera nyckelfaktorer bakom nöjdhet
 • Avgöra vilka investeringar som ger störst värde för ”kunderna”
 • Allokera knappa resurser för maximal effektivitet och servicekvalitet

Kontakta oss så kan vi börja resonera kring hur era kunders upplevelser kan förbättras på det mest kostnadseffektiva sättet.