• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen har under de senaste två decennierna genomgått en stor förändring. På 90-talet var branschen starkt präglad av en traditionell, nästintill föråldrad syn på kunder och kundrelationer. Fokus låg på att bygga och förvalta fastigheter och kvarter, snarare än att vårda och utveckla kundrelationer. Kvartersfokus finns fortfarande kvar i branschen idag, men mycket har hänt. Många bolag har påbörjat en resa från att vara etablerade byggherrar till att bli fullfjädrade servicehus.

CFI Group har över 15 års erfarenhet av att jobba med fastigheter och genomför varje år två stora studier inom fastighetsbranschen och köpcentrumbranschen. Resultaten från studierna förser fastighetsbolag och ägare av köpcentrum med viktiga insikter i hyresgästernas upplevelser, hur nöjda de är samt hur lojala de är. Dessa insikter används som underlag i bolagens affärsutveckling, på både strategisk och operativ nivå, i syfte att förbättra kundvårdsarbetet.

Med hjälp av CFI Group kan ni som fastighetsägare och ägare av köpcentrum ta nytta av dessa insikter för att bättre allokera resurser i syfte att optimera hyresgästernas nöjdhet, samt isolera de områden där kostnadsbesparingar kan göras. Kontakta oss så kan vi undersöka hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.