• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen har under de senaste två decennierna genomgått en stor förändring. På 90-talet var branschen starkt präglad av en traditionell, nästintill föråldrad syn på kunder och kundrelationer. Fokus låg på att bygga och förvalta fastigheter och kvarter, snarare än att vårda och utveckla kundrelationer. Kvartersfokus finns fortfarande kvar i branschen idag, men mycket har hänt. Många bolag har påbörjat en resa från att vara etablerade byggherrar till att bli fullfjädrade servicehus.

CFI Group har över 15 års erfarenhet av att jobba med fastigheter och genomför varje år två stora studier inom fastighetsbranschen och köpcentrumbranschen. Resultaten från studierna förser fastighetsbolag och ägare av köpcentrum med viktiga insikter i hyresgästernas upplevelser, hur nöjda de är samt hur lojala de är. Dessa insikter används som underlag i bolagens affärsutveckling, på både strategisk och operativ nivå, i syfte att förbättra kundvårdsarbetet.

Med hjälp av CFI Group kan ni som fastighetsägare och ägare av köpcentrum ta nytta av dessa insikter för att bättre allokera resurser i syfte att optimera hyresgästernas nöjdhet, samt isolera de områden där kostnadsbesparingar kan göras. Kontakta oss så kan vi undersöka hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.