• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 80 +1.3%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
 • Banks 81 +1.3%
 • Cellular Telephones 79 +0.0%
 • Computer Software 78 -3.7%
 • Department & Discount Stores 77 -1.3%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
 • Food Manufacturing 81 -2.4%
 • Gasoline Stations 76 +0.0%
 • Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Service Providers 62 -3.1%
 • Internet Retail 82 -1.2%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 79 +1.3%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 80 +1.3%
Athletic Shoes 80 0.0%
Automobiles & Light Vehicles 82 -1.2%
Banks 81 +1.3%
Breweries 84 +1.2%
Cellular Telephones 79 +0.0%
Computer Software 78 -3.7%
Cooperative Utilities 77 -1.3%
Credit Unions 82 +0.0%
Department & Discount Stores 77 -1.3%
Consumer Shipping 81 +0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +0.0%
Food Manufacturing 81 -2.4%
Full Service Restaurants 78 -3.7%
Gasoline Stations 76 +0.0%
Health & Personal Care Stores 79 +1.3%
Health Insurance 73 +1.4%
Hospitals 76 +1.3%
Hotels 76 +2.7%
Internet Service Providers 62 -3.1%
Internet News & Opinion 75 -1.3%
Internet Search Engines & Information 76 -1.3%
Internet Retail 82 -1.2%
Internet Social Media 73 +0.0%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +0.0%
Life Insurance 78 -1.3%
Limited Service Restaurants 79 +0.0%
Household Appliances 80 -2.4%
Municipal Utilities 75 +4.2%
Personal Care & Cleaning Products 80 -3.6%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 80 +2.6%
Soft Drinks 84 +0.0%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 62 -3.1%
Supermarkets 79 +1.3%
Wireless Telephone Service 74 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen har under de senaste två decennierna genomgått en stor förändring. På 90-talet var branschen starkt präglad av en traditionell, nästintill föråldrad syn på kunder och kundrelationer. Fokus låg på att bygga och förvalta fastigheter och kvarter, snarare än att vårda och utveckla kundrelationer. Kvartersfokus finns fortfarande kvar i branschen idag, men mycket har hänt. Många bolag har påbörjat en resa från att vara etablerade byggherrar till att bli fullfjädrade servicehus.

CFI Group har över 15 års erfarenhet av att jobba med fastigheter och genomför varje år två stora studier inom fastighetsbranschen och köpcentrumbranschen. Resultaten från studierna förser fastighetsbolag och ägare av köpcentrum med viktiga insikter i hyresgästernas upplevelser, hur nöjda de är samt hur lojala de är. Dessa insikter används som underlag i bolagens affärsutveckling, på både strategisk och operativ nivå, i syfte att förbättra kundvårdsarbetet.

Med hjälp av CFI Group kan ni som fastighetsägare och ägare av köpcentrum ta nytta av dessa insikter för att bättre allokera resurser i syfte att optimera hyresgästernas nöjdhet, samt isolera de områden där kostnadsbesparingar kan göras. Kontakta oss så kan vi undersöka hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.