• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Energi

Valfrihet är en av nyckelaspekterna när det gäller kundnöjdhet. Förr i tiden hade konsumenterna små eller inga valmöjligheter på energimarknaden men ju längre avregleringen har skridit, desto mer ser kunderna att deras valmöjligheter ökar. Energibolag behöver därför hitta de områden där investeringar kan producera de största avkastningarna.

Frekventa och långa strömavbrott kan ha en stark påverkan på hur nöjda (eller missnöjda) kunder energibolag har. Investeringar i elnätet och transformatorstationer kan stärka tillförlitligheten i energileveransen och snabba på återställningen av strömförsörjningen under strömavbrott. Dock kommer dessa investeringar med en kostnad.

CFI Group kan hjälpa energibolag att bedöma om dessa investeringar kommer ge störst hävstång på kundnöjdhet, eller om något annat investeringsområde kommer ge bättre resultat. Vetskapen om när strömmen kommer komma tillbaka kan vara minst lika viktig som den verkliga återställningen, vilket gör att bra kommunikation kring strömavbrott kan reducera den negativa effekten av dem.

Att förstå vad som driver kundnöjdhet för ert företag hjälper er att göra rätt investeringar. CFI Group jobbar tillsammans med några av de största energibolagen i Europa och USA, där vi hjälper dem att bättre förstå hur de presterar sett ur kundernas synvinkel samt identifierar vilka investeringar som bör göras för att förbättra kundnöjdheten.

Med hjälp av CFI Group erhåller ni analyser och insikter som hjälper er förbättra era kundrelationer och i slutändan förbättrar den finansiella avkastningen från era kunder. Kontakta oss så kan vi undersöka hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.