• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Energi

Valfrihet är en av nyckelaspekterna när det gäller kundnöjdhet. Förr i tiden hade konsumenterna små eller inga valmöjligheter på energimarknaden men ju längre avregleringen har skridit, desto mer ser kunderna att deras valmöjligheter ökar. Energibolag behöver därför hitta de områden där investeringar kan producera de största avkastningarna.

Frekventa och långa strömavbrott kan ha en stark påverkan på hur nöjda (eller missnöjda) kunder energibolag har. Investeringar i elnätet och transformatorstationer kan stärka tillförlitligheten i energileveransen och snabba på återställningen av strömförsörjningen under strömavbrott. Dock kommer dessa investeringar med en kostnad.

CFI Group kan hjälpa energibolag att bedöma om dessa investeringar kommer ge störst hävstång på kundnöjdhet, eller om något annat investeringsområde kommer ge bättre resultat. Vetskapen om när strömmen kommer komma tillbaka kan vara minst lika viktig som den verkliga återställningen, vilket gör att bra kommunikation kring strömavbrott kan reducera den negativa effekten av dem.

Att förstå vad som driver kundnöjdhet för ert företag hjälper er att göra rätt investeringar. CFI Group jobbar tillsammans med några av de största energibolagen i Europa och USA, där vi hjälper dem att bättre förstå hur de presterar sett ur kundernas synvinkel samt identifierar vilka investeringar som bör göras för att förbättra kundnöjdheten.

Med hjälp av CFI Group erhåller ni analyser och insikter som hjälper er förbättra era kundrelationer och i slutändan förbättrar den finansiella avkastningen från era kunder. Kontakta oss så kan vi undersöka hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.