• Airlines 75 +4.2%
 • Apparel 79 +3.9%
 • Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
 • Banks 80 +5.3%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 81 +9.5%
 • Department & Discount Stores 78 +5.4%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 83 +9.2%
 • Gasoline Service Stations 76 +1.3%
 • Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
 • Hotels 76 +2.7%
 • Internet Retail 83 +3.8%
 • Internet Travel Services 79 0.0%
 • Supermarkets 78 +6.8%
 
 
Airlines 75 +4.2%
Ambulatory Care 77 0.0%
Apparel 79 +3.9%
Athletic Shoes 80 2.6%
Automobiles & Light Vehicles 82 +3.8%
Banks 80 +5.3%
Breweries 83 +9.2%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 81 +9.5%
Cooperative Utilities 78 +2.6%
Credit Unions 82 +1.2%
Department & Discount Stores 78 +5.4%
Express Delivery (Consumer Shipping) 81 +1.3%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 83 +9.2%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 76 +1.3%
Health & Personal Care Stores 78 +6.8%
Health Insurance 72 +4.3%
Hospitals 75 0.0%
Hotels 76 +2.7%
Internet Investment Service 80 +5.3%
Internet News & Opinion 76 +4.1%
Internet Search Engines & Information 77 +1.3%
Internet Retail 83 +3.8%
Internet Social Media 73 -1.4%
Internet Travel Services 79 0.0%
Investor-Owned Utilities 75 +4.2%
Life Insurance 79 +2.6%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 82 +1.2%
Municipal Utilities 72 +5.9%
Personal Care & Cleaning Products 83 +7.8%
Personal Computers 78 +1.3%
Property & Casualty Insurance 78 -1.3%
Soft Drinks 84 +6.3%
Specialty Retail Stores 80 +3.9%
Subscription Television Service 65 +3.2%
Supermarkets 78 +6.8%
Wireless Telephone Service 71 +1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Detaljhandel

Kommer era kunder att återvända? Att förstå kundlivcykeln och vad som driver kundernas beteende i varje fas är avgörande. Att ta smarta beslut blir lätt när ni i förhand vet hur slutresultatet kommer att bli.

Detaljhandeln står inför unika utmaningar. Era kunder har en uppsjö av valmöjligheter och fattar beslut baserat på en mängd faktorer, bland annat butiksupplevelse, hemsida, kundtjänst, pris, utbud av produkter och inte minst service. Här behöver ni som företag inte bara förstå hur ni presterar på dessa faktorer, utan även hur ni står mot konkurrenters erbjudanden. Det kan betyda skillnaden mellan ökande och minskande marginaler.

I många fall har de anställda en stor påverkan på framgång inom detaljhandeln. Butikspersonalen eller personalen på kundtjänst är ofta den primära kontakten som kunderna har med er butik. CFI Group kan hjälpa er att förstå vilken påverkan era anställdas engagemang har på kundnöjdhet, i syfte att ge er insikter inför rekrytering och för att hjälpa er utveckla personalen som ska representera ert företag på bästa sätt.

CFI Group har under lång tid hjälpt detaljhandeln att förstå och förbättra sina kunders upplevelser. Med hjälp av CFI Group erhåller ni analyser och insikter som hjälper er förbättra era kundrelationer och i slutändan förbättrar den finansiella avkastningen från era kunder. CFI Group har utvecklat ett angreppssätt som gör det möjligt för detaljhandelskedjor att få agerbara insikter som inte bara spänner över alla butiker utan även bryts ner på butiksnivå. Detta ger både ledningen och butikscheferna den information som behövs för att kunna förbättra verksamheten.

Kontakta oss så kan vi börja se över hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.