• Airlines 72 4.3%
 • Apparel 76 -2.6%
 • Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
 • Banks 76 0.0%
 • Cellular Telephones 79 +1.3%
 • Computer Software 74 -2.6%
 • Department & Discount Stores 74 -3.9%
 • Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
 • Food Manufacturing 76 -3.8%
 • Gasoline Service Stations 75 2.7%
 • Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
 • Hotels 74 -1.3%
 • Internet Retail 80 -2.4%
 • Internet Travel 79 1.3%
 • Supermarkets 73 -3.9%
 
 
Airlines 72 4.3%
Ambulatory Care 77 1.3%
Apparel 76 -2.6%
Athletic Shoes 78 -2.5%
Automobiles & Light Vehicles 79 -3.7%
Banks 76 0.0%
Breweries 76 -3.8%
Cellular Telephones 79 +1.3%
Computer Software 74 -2.6%
Cooperative Utilities 76 -5.0%
Credit Unions 81 -4.7%
Department & Discount Stores 74 -3.9%
Express Delivery (Consumer Shipping) n/a 0.0%
Fixed Line Telephone Service 70 +1.4%
Food Manufacturing 76 -3.8%
Full Service Restaurants 81 -1.2%
Gasoline Service Stations 75 2.7%
Health & Personal Care Stores 73 -5.2%
Health Insurance 69 -1.4%
Hospitals 75 +1.4%
Hotels 74 -1.3%
Internet Investment Service 76 -7.3%
Internet News & Opinion 73 -1.4%
InternetSearch Engines & Information 76 -5.0%
Internet Retail 80 -2.4%
Internet Social Media 74 4.2%
Internet Travel 79 1.3%
Investor-Owned Utilities 72 -2.7%
Life Insurance 77 -3.8%
Limited Service Restaurants 79 +2.6%
Household Appliances 81 1.3%
Municipal Utilities 68 -6.8%
Personal Care & Cleaning Products 77 -6.1%
Personal Computers 77 -1.3%
Property & Casualty Insurance 79 0.0%
Soft Drinks 79 -3.7%
Specialty Retail Stores 77 -2.5%
Subscription Television Service 65 3.2%
Supermarkets 73 -3.9%
Wireless Telephone Service 71 1.4%

Lösningar på
konkreta affärsproblem

Detaljhandel

Kommer era kunder att återvända? Att förstå kundlivcykeln och vad som driver kundernas beteende i varje fas är avgörande. Att ta smarta beslut blir lätt när ni i förhand vet hur slutresultatet kommer att bli.

Detaljhandeln står inför unika utmaningar. Era kunder har en uppsjö av valmöjligheter och fattar beslut baserat på en mängd faktorer, bland annat butiksupplevelse, hemsida, kundtjänst, pris, utbud av produkter och inte minst service. Här behöver ni som företag inte bara förstå hur ni presterar på dessa faktorer, utan även hur ni står mot konkurrenters erbjudanden. Det kan betyda skillnaden mellan ökande och minskande marginaler.

I många fall har de anställda en stor påverkan på framgång inom detaljhandeln. Butikspersonalen eller personalen på kundtjänst är ofta den primära kontakten som kunderna har med er butik. CFI Group kan hjälpa er att förstå vilken påverkan era anställdas engagemang har på kundnöjdhet, i syfte att ge er insikter inför rekrytering och för att hjälpa er utveckla personalen som ska representera ert företag på bästa sätt.

CFI Group har under lång tid hjälpt detaljhandeln att förstå och förbättra sina kunders upplevelser. Med hjälp av CFI Group erhåller ni analyser och insikter som hjälper er förbättra era kundrelationer och i slutändan förbättrar den finansiella avkastningen från era kunder. CFI Group har utvecklat ett angreppssätt som gör det möjligt för detaljhandelskedjor att få agerbara insikter som inte bara spänner över alla butiker utan även bryts ner på butiksnivå. Detta ger både ledningen och butikscheferna den information som behövs för att kunna förbättra verksamheten.

Kontakta oss så kan vi börja se över hur era kunders upplevelser kan förbättras på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.